(TNO) Ngày 26.3, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức diễn tập cấp cứu chuẩn bị phục vụ hai hội nghị khu vực quan trọng sẽ được tổ chức tại đây từ 28.3 đến 4.4.2008. Đó là Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN và Hội nghị các thống đốc, phó thống đốc ngân hàng trung ương các nước ASEAN.