UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, với tổng vốn đầu tư hơn 8,7 tỷ đồng.

Quy hoạch nhằm đánh giá đúng tiềm năng, nguồn lực cũng như chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Xác định rõ quan điểm, mục tiêu phát triển nông lâm nghiệp của làng Thanh niên lập nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nam Giang.

Quang Nam: Hon 8,7 ty dong quy hoach phat trien lang Thanh nien lap nghiep Thanh My - Anh 1

Dự án khởi công cuối năm 2013 và sẽ hoàn thành trong năm 2017

Đặc biệt, quy hoạch khai thác hợp lý và sử dụng có hiệu quả diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng, đất nương rẫy đã bỏ hoang và đất chưa sử dụng.

Bên cạnh đó, quy hoạch hỗ trợ kỹ thuật, định hướng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng cây, con giống có năng suất, chất lượng tốt cho đồng bào dân tộc đang canh tác trong vùng nhằm cải thiện thu nhập, từng bước xóa đói, giảm nghèo, ổn định dân cư, giữ vững trật tự an ninh chính trị trên địa bàn…

UBND tỉnh Quảng Nam giao Tỉnh đoàn là chủ đầu tư, triển khai trong thời gian từ năm 2017-2019. Vùng quy hoạch có diện tích 1.195,38ha, trong đó, quy hoạch cho làng thanh niên 623,32ha, quy hoạch cho người dân trong vùng 572,06ha.

Trên cơ sở các lợi thế của vùng dự án, dự án sẽ triển khai trồng cây hằng năm, cây lâu năm, phát triển chăn nuôi, phát triển lâm nghiệp.

Triển khai thành công Quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ cần có sự chủ trì của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam cùng phối hợp với các Sở, ngành có liên quan cũng như UBND huyện Nam Giang. Định kỳ hằng năm phải báo cáo kết quả thực hiện để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Được biết, Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ là một trong 15 làng thanh niên lập nghiệp được Trung ương Đoàn đầu tư trong giai đoạn 2013 - 2020, nhằm thực hiện chương trình của Chính phủ về giãn dân trên đường Hồ Chí Minh. Tổng kinh phí thực hiện dự án 49 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn Trung ương 22 tỷ đồng, vốn địa phương 16 tỷ đồng, vốn khác 11 tỷ đồng). Thi công các hạng mục của dự án là Công ty CP Xây dựng Thanh niên xung phong Quảng Nam và Công ty CP Xây dựng - thương mại và dịch vụ Thanh niên xung phong Quảng Nam. Dự án khởi công cuối năm 2013 và sẽ hoàn thành trong năm 2017.

T.N