Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quảng Nam: Huyện Nông Sơn được hưởng một số chế độ, chính sách như Tây Nguyên

Báo Văn hóa
Gốc

(VH)- Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho huyện Nông Sơn được hưởng cơ chế, chính sách như đối với các tỉnh Tây Nguyên.

Theo đó, Nông Sơn được hưởng chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cán bộ y tế đến làm việc lâu dài tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 100% vốn đối ứng các dự án viện trợ phát triển chính thức (vốn ODA). Đồng thời, huyện Nông Sơn cũng được thực hiện một số đề án như Tây Nguyên, gồm: Phát triển hoạt động văn hóa thông tin đến năm 2010; Nâng cao năng lực phủ sóng truyền thanh cơ sở giai đoạn 2006 - 2008; Cấp điện cho các thôn, bản đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện; Phát triển thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; Ổn định, phát triển sản xuất và đời sống cho các hộ tái định cư do di dời khi xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện và đề án Củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở... Hải Minh Theo đó, Nông Sơn được hưởng chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cán bộ y tế đến làm việc lâu dài tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 100% vốn đối ứng các dự án viện trợ phát triển chính thức (vốn ODA). Đồng thời, huyện Nông Sơn cũng được thực hiện một số đề án như Tây Nguyên, gồm: Phát triển hoạt động văn hóa thông tin đến năm 2010; Nâng cao năng lực phủ sóng truyền thanh cơ sở giai đoạn 2006 - 2008; Cấp điện cho các thôn, bản đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện; Phát triển thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; Ổn định, phát triển sản xuất và đời sống cho các hộ tái định cư do di dời khi xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện và đề án Củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở...

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/doisong/18789.vho