Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quảng Nam: Miễn nhiễm chức vụ các Phó chủ tịch UBND, HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX xem xét quyết định miễn nhiệm chức danh hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng ngày 2/11, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - nghỉ hưu theo chế độ.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông Huỳnh Khánh Toàn và Trần Đình Tùng.

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam miễn nhiễm chức vụ các Phó chủ tịch UBND, HĐND tỉnh. (Ảnh: CTTQN).

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng trình bày tờ trình đề nghị HĐND tỉnh khóa IX xem xét miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính; Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế - nghỉ hưu theo chế độ.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với tờ trình nêu trên của UBND tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Thường trực HĐND tỉnh có tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, đề nghị HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông Võ Hồng - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XXI), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Minh - nguyên Tỉnh ủy viên (khóa XXI), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với các ông Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng có tờ trình đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) theo nguyện vọng cá nhân của các ông Võ Hồng, Nguyễn Hoàng Minh, Huỳnh Khánh Toàn, Trần Đình Tùng, Phan Văn Chín, Huỳnh Tấn Triều, Nguyễn Văn Hai.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh thống nhất đối với tờ trình nêu trên của Thường trực HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định đối với 11 báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, như: Cơ chế hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025; quy định mức chi phục vụ các kỳ thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạn viên chức; bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Duy Xuyên, Tam Kỳ; cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án đô thị...

Các nội dung này đều có ý nghĩa quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/quang-nam-mien-nhiem-chuc-vu-cac-pho-chu-tich-ubnd-hdnd-tinh-d139642.html