Kết thúc tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn của Quảng Nam tăng 5,55% cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 8,49%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,46%; cung cấp nước, thu gom, xử lý rác thải tăng 28,93%.

CôngThương - Riêng ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng giảm 19,2% so với cùng kỳ. Sở dĩ, ngành này giảm là do, tuy số lượng nhà máy thủy điện có tăng nhưng sản lượng điện sản xuất đều giảm mạnh so với các tháng cùng kỳ năm trước.

Đối với ngành khai khoáng, chỉ số tăng không cao là do việc quản lý nguồn tài nguyên và cấp giấy phép khai thác được thắt chặt theo chủ trương quản lý và sắp xếp lại các ngành khai thác tài nguyên khoáng sản của trung ương và địa phương, theo đó ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực này.

Kết quả sau 8 tháng cũng ghi nhận tốc độ phát triển trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở một số doanh nghiệp lớn thuộc khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và khu kinh tế mở Chu Lai đã bắt đầu phục hồi và có chuyển biến tích cực, nhất là đối với một số ngành: Chế biến thực phẩm, da giay, may mặc, chíp điện tử, ôtô...

Phương Tú

PHẢN HỒI