Quảng Nam thí điểm thi tuyển hiệu trưởng 3 trường ĐH, CĐ

Gốc
Ngày 25.10, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết chức danh hiệu trưởng của 3 trường ĐH, CĐ được chọn triển khai thí điểm để thi tuyển, bao gồm ĐH Quảng Nam và 2 trường CĐ Kinh tế kỹ thuật,

CĐ Nghề. Nội dung thi tuyển chức danh lãnh đạo này thuộc đề án Thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của UBND tỉnh Quảng Nam, áp dụng cho cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Theo công bố của Sở Nội vụ, dự kiến đợt thi tuyển và bổ nhiệm từ sau tháng 12.2013; ngoài 3 trường ĐH, CĐ còn có thêm Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (thi tuyển chức danh phó giám đốc). Sở Nội vụ và Ban tổ chức Tỉnh ủy là đầu mối tiếp nhận, thẩm định hồ sơ ứng viên.

H.X.H

Tin nóng

Tin mới