Quảng Nam: Thống nhất một số chủ trương liên quan đến khai thác khoáng sản tại huyện Đại Lộc

Gốc
Theo thông báo từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã thống nhất cho Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Hoành Sơn được tiếp tục thi công và cho phép thu hồi khoáng sản dư thừa trong quá trình thi công mặt bằng xây dựng Nhà văn hóa Lý Trà, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành trong diện tích 2.985m2 với khối lượng cát trắng dư thừa là 5.661m3.
0:00 / 0:00
0:00

Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Hoành Sơn thực hiện kê khai và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thuế, phí, nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quang Nam vừa thống nhất một số chủ trương liên quan đến khai thác khoáng sản tại huyện Đại Lộc.

Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Thành Tâm thay thế Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp 27-7 Đại Lộc lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép khai thác cát, sỏi tại 02 khu mỏ thuôc thôn Phú Hương và thôn Trường An (xã Đại Quang, huyện Đại Lộc). Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Tuấn Thành được lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép khai thác cát, sỏi tại 03 khu vực mỏ thuộc thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc mà trước đây UBND tỉnh đã cấp giấy phép khai thác cho các Công ty TNHH Mười Tám Tư Đại Lộc, TNHH MTV Khai thác khoáng sản Tuấn Thành, TNHH Phú Hương theo nguyên tắc giữ nguyên ranh giới 03 khu mỏ và cấp chung trong 01 giấy phép khai thác khoáng sản.

Bên cạnh đó cũng đã thống nhất cho UBND huyện Đại Lộc được quy hoạch lại 01 mỏ cát tại thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, bao gồm diện tích của 02 mỏ cát đã hết hạn của Công ty TNHH An Lộc Viên và Công ty TNHH Tân Phước Yên. Sở Xây dựng tổng hợp, theo dõi việc quy hoạch các mỏ cát để báo cáo UBND tỉnh phương án khai thác cát sỏi trên sông trong giai đoạn mới.

Thống nhất cho UBND huyện Đại Lộc tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị có chức năng lập thủ tục thu hồi cát dư thừa trong quá trình nạo vét luồng vào các trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp của huyện Đại Lộc nhằm giảm chi phí nạo vét, chống bồi lấp thường xuyên các luồng vào trạm bơm.

Ngọc Long

Nguồn Xây Dựng https://baoxaydung.com.vn/quang-nam-thong-nhat-mot-so-chu-truong-lien-quan-den-khai-thac-khoang-san-tai-huyen-dai-loc-303138.html