Quảng Nam: Thu nội địa đạt gần 90%

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, tính đến ngày 15/9/2022, tổng thu nội địa hơn 16.664 tỷ đồng, bằng 87,71% dự toán, tăng 33% so cùng kỳ.

 (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Cụ thể so dự toán, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương khoảng 586,146 tỷ đồng/620 tỷ đồng (đạt 94,54% ); thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 51,513 tỷ đồng/110 tỷ đồng (đạt 46,83%); thu từ doanh nghiệp FDI 774,929 tỷ đồng/1.500 tỷ đồng (đạt 51,66%); thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh hơn 11.608 tỷ đồng/12.109 tỷ đồng (đạt 95,87%); thu lệ phí trước bạ 281,2 tỷ đồng/340 tỷ đồng (đạt 82,71%);

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 24,513 tỷ đồng/18 tỷ đồng (đạt 136,18%); thu sử dụng đất hơn 1.650 tỷ đồng/1.910 tỷ đồng (đạt 86,41%); thuế thu nhập cá nhân 674,472 tỷ đồng/715 tỷ đồng (đạt 94,33%); thu từ phí, lệ phí 130,989 tỷ đồng/166 tỷ đồng (đạt 78,91%); thuế bảo vệ môi trường 320,831 tỷ đồng/680 tỷ đồng (47,18%); thu từ xổ số kiến thiết 57,61 tỷ đồng/90 tỷ đồng...

Đại diện Cục Thuế Quảng Nam cho hay, ước định thu ngân sách nội địa năm 2022 của tỉnh sẽ khoảng 24.930 tỷ đồng (đạt 131,2% dự toán, tăng 27,4% so cùng kỳ), trong đó chiếm nhiều nhất là 3 động lực kinh tế chủ yếu sẽ khoảng 16.650 tỷ đồng (Trường Hải 15.000 tỷ đồng, nhà máy Bia Heineken 650 tỷ đồng và thu từ thủy điện 1.000 tỷ đồng).

Bình An

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/quang-nam-thu-noi-dia-dat-gan-90-d32696.html