Quảng Nam tổ chức Diễn đàn PPP trong tháng 9

Gốc
“Diễn đàn đối thoại hợp tác công - tư cấp địa phương” sẽ được UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức trong tháng 9/2017. Diễn đàn nhằm bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án PPP trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam tổ chức Diễn đàn PPP trong tháng 9 - Ảnh 1

Tính đến cuối năm 2016, tỉnh Quảng Nam có 5 dự án đầu tư theo hình thức PPP đã được triển khai (4 hợp đồng BT, 1 hợp đồng BOO), trong đó có 2 dự án chuyển tiếp từ trước khi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP có hiệu lực. Số lượng các dự án PPP được triển khai tại Quảng Nam còn hạn chế là do hình thức đầu tư này vẫn nhiều vấn đề phức tạp; việc xây dựng danh mục dự án, xác định hình thức đầu tư, lập, phê duyệt các thủ tục theo quy định cũng gặp nhiều khó khăn.

Hải Bình

Tin nóng

Tin mới