Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quảng Nam tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39

Sáng 01/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39 ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa 9 về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ. Tham dự hội nghị có ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết nghị quyết số 39.Đây là Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc tổng kết các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh các vùng kinh tế.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/quang-nam-tong-ket-thuc-hien-nghi-quyet-so-39-44330.htm