Số hiện vật cổ này do Sở Văn hóa-Thông tin Quảng Nam phối hợp với Công ty TNHH Đoàn Ánh Hồng (TPHCM) tổ chức 3 đợt khai thác từ các con tàu bị chìm dưới độ sâu 70m nằm trong khu vực gần biển Cù lao Chàm từ năm 2004 đến năm 2007