Quảng Nam trục vớt hàng vạn cổ vật từ lòng biển

Gốc
Tiến hành các đợt trục vớt cổ vật từ các con tàu bị chìm gần biển Cù lao Chàm, Hội An từ năm 2004 đến năm 2007, Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Quảng Nam đã thu được hàng chục ngàn cổ vật.

Tin nóng

Tin mới