Quảng Nam xây dựng trường trung học 54 tỷ đồng

Gốc
(NDHMoney) UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Phan Châu Trinh, huyện Duy Xuyên, với tổng mức đầu tư gần 54 tỷ đồng, từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản (ODA).

Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian từ năm 2013-2015 do UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần TVXD Bắc Quảng Nam tư vấn lập dự án.

Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học tập, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nhằm đạt chuẩn theo quy định. Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo nhu cầu về chất lượng dạy và học tại khu vực, từng bước góp phần phát triển nền giáo dục tại địa phương.

Các công trình chính gồm có Khối hiệu bộ có tổng diện tích xây dựng 780m2; Khối học tập 1.911,51m2; Khối phục vụ học tập 1.463,94m2; Khối nhà đa năng, thư viện 1.032,23m2; Hồ bơi diện tích 493 m2; Nhà thay đồ, phòng máy diện tích 104,16 m2; Nhà xe giáo viên diện tích 115,2m2; Nhà xe học sinh diện tích 292,04m2; Tổng diện tích sử dụng đất là 15.019m2.

Tin nóng

Tin mới