Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quảng Ngãi: 4 Giám đốc Sở nghỉ công tác chờ... hưu

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký 4 quyết định về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với 4 Giám đốc sở tại tỉnh này.

Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, 1 trong 4 vị lãnh đạo nghỉ công tác chờ hưu.

Theo đó, từ ngày 1/6/2021, các ông Nguyễn Thanh Sơn (59 tuổi), Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Đoàn Dụng (59 tuổi), Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Trung Tập (59 tuổi), Giám đốc Sở Tư pháp và ông Đỗ Văn Phu (59 tuổi), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định.

Được biết, 4 vị giám đốc này nghỉ chờ hưu là vì không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Trong thời gian nghỉ công tác chờ hưu, 4 lãnh đạo cấp sở đã nêu được hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-ngai-4-giam-doc-so-nghi-cong-tac-cho-huu-5641934.html