Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quảng Ngãi: 8 doanh nghiệp không kê khai giá đất làm vật liệu đắp và san lấp công trình

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi mới đây đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định đối với 8 doanh nghiệp có văn bản báo cáo không kê khai giá đất làm vật liệu đắp và san lấp công trình trên địa bàn.

Một mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (Nguồn ảnh: Kinh tế và Đô thị)

Một mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (Nguồn ảnh: Kinh tế và Đô thị)

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo đến UBND tỉnh này về tình hình thực hiện công bố giá đất làm vật liệu đắp và san lấp công trình trên địa bàn.

Theo báo cáo, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo số 339/TB-UBND ngày 18/8/2022, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp mời tất cả các doanh nghiệp khai thác đất đã được UBND tỉnh cấp phép, để thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thống nhất việc xác định chi phí bồi thường cây cối, hoa màu, hỗ trợ về đất do doanh nghiệp khai thác các mỏ đất kê khai giá phải thẩm định theo các quy định về đơn giá bồi thường của tỉnh như đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Đồng thời đề nghị các đơn vị tiến hành kê khai lại giá (đối với các trường hợp kê khai giá bồi thường cây cối hoa màu theo đơn giá thỏa thuận) gửi Sở Xây dựng trước ngày 30/8/2022 để thẩm định.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng số hồ sơ Sở Xây dựng đã tiếp nhận gồm 34 hồ sơ, trong đó có 5 hồ sơ (5 mỏ) đã được công bố giá; 3 hồ sơ đã được thẩm định, tuy nhiên doanh nghiệp không đồng ý với kết quả thẩm định, Sở Xây dựng đang mời các doanh nghiệp này làm việc, yêu cầu giải trình cụ thể để thống nhất nội dung thẩm định và công bố giá đất đắp.

Bên cạnh đó, có 11 hồ sơ đang kiểm tra hồ sơ và thực hiện công tác thẩm định; 7 hồ sơ chưa đạt yêu cầu đã trả lại cho doanh nghiệp và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ về chi phí bồi thường cây cối được tính theo đơn giá nhà nước, đến nay chưa gửi lại cho Sở Xây dựng.

Đáng chú ý, có 8 doanh nghiệp báo cáo không kê khai giá đất vì mỏ đất đã khai thác hết trữ lượng và đang lập thủ tục đóng cửa mỏ.

Cụ thể, 8 doanh nghiệp này gồm: Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Gia Thịnh (mỏ đất tại Xóm 1, thôn Phước Thọ 1, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn); Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thi công Cơ giới Việt Linh (Núi Gò Lau, Tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức); Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi (đất Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh).

Công ty TNHH MTV 19/5 (thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn); Công ty TNHH Hiệp Hưng (núi Điệp, xã Đức Nhuận và Đức Hiệp, huyện Mộ Đức); Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng, kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (núi Điệp, xã Đức Nhuận và Đức Hiệp, huyện Mộ Đức); Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Tuấn Đạt (Cấm Diệu, tổ dân phố La Vân, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) và Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 (núi Chồi, thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi).

Theo báo cáo, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác nhưng chưa hoàn thành việc kê khai giá, khẩn trương gửi hồ sơ kê khai giá về Sở Xây dựng để thẩm định và công bố giá trước ngày 30/11/2022.

Bên cạnh đó, Sở này đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định đối với 8 doanh nghiệp có văn bản báo cáo không kê khai giá đất vì mỏ đất đã khai thác hết trữ lượng và đang lập thủ tục đóng cửa mỏ.

Đối với Sở Xây dựng, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện việc kê khai giá, tổ chức thẩm định và công bố giá đất đắp trên địa bàn tỉnh.

Nếu quá thời hạn, trường hợp doanh nghiệp nào không thực hiện kê khai giá đất hoặc cố tình, chây ỳ, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện việc kê khai giá, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp danh sách các đơn vị này gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Văn Luận