(TNO) Ngày 27.7, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi đã báo cáo về kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Trường THPT chuyên Lê Khiết là trường duy nhất có 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015

Theo đó, toàn tỉnh có 14.506 thí sinh tham gia dự thi, kết quả có 12.847 thí sinh đậu tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 88,56%. Trong đó, cụm thi liên tỉnh tổ chức tại tỉnh Bình Định có 8.925 thí sinh đậu tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 94,27%, cụm thi tại địa phương do Sở GD-ĐT Quảng Ngãi chủ trì có 3.922 thí sinh đậu tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 77,83%.

Như vậy, đây là năm Quảng Ngãi có tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp THPT thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Trường THPT chuyên Lê Khiết là trường duy nhất có 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015. Trường có tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT thấp nhất là Trung tâm DN-GDTX-HN tỉnh Quảng Ngãi, chỉ 25%.

Tin, ảnh: Hiển Cừ