Quảng Ngãi, Champasak mở rộng hợp tác

Gốc
Tỉnh Champasak (Lào) sẽ tạo mọi thuận lợi để các doanh nghiệp của Quảng Ngãi đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản tại tỉnh này.

Tin nóng

Tin mới