(VOV) - Việc đầu tư này nhằm đảm bảo phục vụ nước tưới cho các cánh đồng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định đầu tư 150 tỷ đồng kiên cố hóa gần 100 km kênh mương nội đồng cấp 2 và cấp 3 trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai kiên cố hóa các tuyến kênh mương này sẽ được thực hiện từ cuối tháng 4 và kết thúc trước mùa mưa năm nay, nhằm đảm bảo phục vụ nước tưới cho các cánh đồng trên địa bàn tỉnh. Như vậy, thực hiện chủ trương kiên cố hóa kênh mương, trong 4 năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư hơn 160 tỷ đồng bê tông hóa hơn 200 km kênh mương nội đồng cấp 2 và cấp 3, đảm bảo cung cấp nước tưới thêm cho gần 3.800 ha đất sản xuất./.