ND - Trung tâm Hàn kỹ thuật cao Dung Quất vừa khai giảng lớp đào tạo công nhân kỹ thuật cao ngành cơ khí chế tạo. Đây là khóa đào tạo liên kết giữa Trung tâm Hàn kỹ thuật cao Dung Quất và Công ty Eastar Kic Việt Nam nhằm đào tạo và cung ứng lao động kỹ thuật cao cho các nhà máy tại Dung Quất.

Trong thời gian ba tháng, 21 học viên là con em các gia đình trong diện di dời, giải tỏa phục vụ xây dựng khu kinh tế Dung Quất sẽ được đào tạo kỹ năng, chuyên sâu về hàn, cắt, mài, lắp ráp thiết bị. Sau khi đào tạo tại Trung tâm, các học viên sẽ được đưa sang Hàn Quốc tiếp tục đào tạo ba năm chuyên sâu về ngành cơ khí chế tạo. Khi hoàn tất khóa đào tạo này, các học viên sẽ được tiếp nhận vào làm việc tại Nhà máy Eastar Kic Việt Nam ở KKT Dung Quất. PV