Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

QUẢNG NGÃI: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TẠI HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử, đây cũng là thời gian mà ngư dân tranh thủ vươn khơi đánh bắt thủy sản xa bờ. Nhằm đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra thành công, huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thông tin tuyên truyền tới bà con ngư dân, đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất, giải quyết khiếu nại tố cáo....theo đúng quy định.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2021/4/quang-ngaiday-manh-tuyen-truyen-bau-cu-tai-huyen-dao-ly-son/552755