Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quảng Ngãi: Không để trục lợi, lợi ích nhóm từ hoạt động tài trợ lập quy hoạch xây dựng, đô thị

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan có liên quan và chính quyền các huyện, thị xã và thành phố tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, xây dựng… đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, không để trục lợi, lợi ích nhóm từ hoạt động tài trợ lập quy hoạch.

Quảng Ngãi không để trục lợi, lợi ích nhóm từ hoạt động tài trợ lập quy hoạch xây dựng, đô thị.

Cùng với đó, việc sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, xây dựng; pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí của các tổ chức, cá nhân tài trợ để tổ chức lập quy hoạch theo quy định và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay sau khi tiếp nhận kinh phí tài trợ.

Công tác triển khai lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các quy định khác có liên quan.

Việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư.

Công tác lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm… đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, lập danh mục dự án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kế hoạch kinh phí từ ngân sách Nhà nước làm cơ sở để chủ động bố trí kinh phí lập các quy hoạch thuộc địa bàn quản lý.

Việc tài trợ sản phẩm quy hoạch là không đúng quy định hiện hành.

Lập, ban hành danh mục dự án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có nhu cầu kêu gọi tài trợ kinh phí, tổ chức công bố, công khai danh mục này để các nhà tài trợ biết, tham gia thực hiện.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi là cơ quan được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao chủ trì hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, xây dựng, đồng thời tổng hợp số liệu báo cáo của của các địa phương, đơn vị để tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, chỉ đạo và báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Thời gian qua, tại tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện việc một số doanh nghiệp tự nguyện bỏ kinh phí tài trợ lập quy hoạch, mà đa phần là tài trợ lập quy hoạch các dự án bất động sản do… chính doanh nghiệp mình đề xuất đầu tư thực hiện.

Đơn cử, Liên danh Công ty Cổ phần Tổng công ty Đầu tư Hợp Nghĩa và Công ty Cổ phần Vạn Quỳnh muốn tài trợ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho dự án Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi mở rộng và khu vực dọc ven biển các xã Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi; Liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Hòa Phát và Công ty Cổ phần Tổng công ty Đầu tư Hợp Nghĩa muốn tài trợ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho dự án Khu đô thị - dịch vụ Nam Châu Ổ - Bình Long, huyện Bình Sơn; Công ty Cổ phần Tổng công ty Đầu tư Hợp Nghĩa tài trợ cho dự án Khu dân cư Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Công ty Cổ phần Bamboo Capital đề nghị được tài trợ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho dự án Khu đô thị dịch vụ hậu cần Nam sân bay Chu Lai, huyện Bình Sơn. Đây đều là những dự án mà các doanh nghiệp này có nguyện vọng đầu tư thực hiện.

Cá biệt, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Trần Gia Hân nhiều lần đề đạt nguyện vọng với thành phố Quảng Ngãi, mong muốn được tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của hai dự án khu dân cư Trung tâm xã Nghĩa Dũng (quy mô 15ha) và Dự án Khu dân cư phía Tây Cầu Cổ Lũy, thuộc xã Nghĩa Hà và Nghĩa Phú (quy mô 30ha). Đây cũng chính là hai dự án mà doanh nghiệp này đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Lê Danh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-ngai-khong-de-truc-loi-loi-ich-nhom-tu-hoat-dong-tai-tro-lap-quy-hoach-xay-dung-do-thi-332034.html