Quảng Ngãi: Ra 'tối hậu thư' về quản lý khai khoáng

Gốc
Nhằm quán triệt về công tác quản lý cũng như kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng lại có Công văn số 5103/UBND-NNTN chỉ đạo các sở ngành, địa phường tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi: Ra 'tối hậu thư' về quản lý khai khoáng - Ảnh 1

Phát hiện tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng khoáng sản không đúng mục đích sẽ thu hồi giấy phép theo quy định

Trước tình trạng nạn khai thác cát không phép, sai phép vẫn còn diễn ra khắp nơi ở các sông tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1862/UBND-NNTN ngày 05/4/2017, Công văn số 4070/UBND-NNTN ngày 06/7/2017 và Công văn số 4821/UBND-NNTN ngày 09/8/2017.

Đối với giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông (còn hiệu lực) do UBND tỉnh cấp phép cho tổ chức, cá nhân để phục vụ cho công trình dự án cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra thực tế. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng khoáng sản không đúng mục đích, lập biên bản kiểm tra xác định hành vi vi phạm, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét tước Giấy phép khai thác (ít nhất là 3 tháng hoặc tùy theo từng trường hợp cụ thể) hoặc thu hồi giấy phép theo quy định.

Quảng Ngãi: Ra 'tối hậu thư' về quản lý khai khoáng - Ảnh 2

Chủ trương cấp phép khai thác mỏ đất đồi phục vụ cho việc san lấp mặt bằng công trình, dự án nhằm thay thế cho việc khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu san lấp mặt bằng

Không tham mưu, trình UBND tỉnh cho chủ trương lập hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông để phục vụ cho việc san lấp (san nền) mặt bằng các công trình, dự án cụ thể theo điểm đ, khoản 1, Điều 22, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ đối với các công trình, dự án mà địa phương nơi có công trình, dự án có quy hoạch nguồn đất đồi dùng làm vật liệu san lấp đảm bảo tính chất cơ lý phục vụ cho dự án, công trình nhằm để sử dụng hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát tài nguyên cát, sỏi lòng sông và hạn chế việc khai thác cát gây xói lở bờ sông, tác động xấu đến cảnh quan môi trường.

Căn cứ Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giới thiệu (hướng dẫn) các chủ đầu tư về các mỏ đất đồi nằm trong quy hoạch khai thác để lập thủ tục xin cấp phép khai thác phục vụ cho việc san lấp mặt bằng công trình, dự án nhằm thay thế cho việc khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu san lấp mặt bằng.

Quảng Ngãi: Ra 'tối hậu thư' về quản lý khai khoáng - Ảnh 3

Chuyển trả, không tiếp nhận hồ sơ đối với chủ đầu tư cố tình làm thay đổi hình thái, cấu trúc thân khoáng; thay đổi tên loại khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò trái với quy hoạch khoáng sản

Đối với các chủ đầu tư được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho lập hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông đối với mỏ cát nằm trong quy hoạch phê duyệt của tỉnh để phục vụ cho công trình dự án, trong quá trình lập Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt mà cố tình làm thay đổi hình thái, cấu trúc thân khoáng; thay đổi tên loại khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò trái với quy hoạch khoáng sản được UBND tỉnh phê duyệt nhằm trốn tránh các nghĩa vụ tài chính có liên quan để trục lợi, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả, không tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp các đơn vị không nghiêm túc triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thực địa xác định cụ thể thành phần khoáng sản, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét chấm dứt chủ trương lập hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác theo quy định.

Bài & ảnh: Võ Hà

Tin nóng

Tin mới