Kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh cho thấy vẫn còn nhiều sản phẩm VTNN chưa đảm bảo chất lượng.

Quang Ngai: So ket 4 nam quan ly vat tu nong nghiep - Anh 1

Nhiều sản phẩm VTNN chưa đảm bảo chất lượng

Sở NN-PTNT Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm (2012-2015) thực hiện công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN) và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; phát động kế hoạch thực hiện đợt cao điểm hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong 4 năm qua, đã kiểm tra 1.289 lượt tại 657 cơ sở VTNN; kiểm tra 1.819 lượt tại 968 cơ sở sản phẩm nông lâm thủy sản; cấp 805 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thanh tra Sở NN-PTNT cũng đã thanh tra 2.370 cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản; qua đó, phát hiện và xử phạt 179 cơ sở vi phạm, với số tiền trên 471 triệu đồng. Ngoài ra, thanh tra chuyên ngành các cơ quan, đơn vị cũng phát hiện và xử phạt nhiều cơ sở sản xuất, sử dụng thuốc BVTV ngoài danh mục; sản xuất, gia công phân bón kém chất lượng; cơ sở sản xuất bò khô giả; sản xuất, kinh doanh cà phê giả mạo nhãn hàng hóa...