Quảng Ngãi: Thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư vùng SX RAT

Gốc
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định thu hồi 5ha đất của UBND xã Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa) đang quản lý, sử dụng để giao cho Cty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao QNASAFE thuê...

Quảng Ngãi: Thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư vùng SX RAT - Ảnh 1

Đầu tư vùng sản xuất rau an toàn đang được lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi quan tâm

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định thu hồi 5ha đất của UBND xã Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa) đang quản lý, sử dụng để giao cho Cty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao QNASAFE thuê thực hiện dự án đầu tư vùng sản xuất rau an toàn QNASAFE tại xã Nghĩa Hiệp.

Giá đất cho thuê theo quy định hiện hành của Nhà nước. Cty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao QNASAFE bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất cho người đang sử dụng đất hợp pháp, nộp tiền thuê đất, lệ phí địa chính cho Nhà nước, đồng thời thực hiện đúng các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng và Luật Bảo vệ môi trường.

Tin nóng

Tin mới