Quảng Ngãi thu hồi nốt 27ha đất của dự án thép Guang Lian Dung Quất

Gốc
Trước đó, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất cũng đã ban hành quyết định thu hồi 310ha đất của dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất.

Quảng Ngãi thu hồi nốt 27ha đất của dự án thép Guang Lian Dung Quất - Ảnh 1

Sau 10 năm được cấp phép, nhiều hạng mục của dự án thép tỷ đô Guang Lian Dung Quất vẫn dở dang. Ảnh: quangngai.gov.vn.

Ngày 6/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định thu hồi phần diện tích đất dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất do Công ty TNHH Guang Lian Steel (Việt Nam) làm chủ đầu tư .

Theo đó, thu hồi 269.554 m2 diện tích đất của dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất, thuộc các thửa đất tờ trình lục bản đồ địa chính trích từ tờ bản đồ địa chính số 23, 29 xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Lý do thu hồi đất là vi phạm pháp luật về đất đai tại khoản 12, Điều 38 Luật Đất đai năm 2003; điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Diện tích thu hồi đất này được giao cho Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất để Ban Quản lý giao lại đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất Dung Quất quản lý theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm thu hồi hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức có đất bị thu hồi (nếu có) theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất có trách nhiệm công khai quyết định này trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất; lập thủ tục giao lại đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất Dung Quất để quản lý theo quy định.

Dự án Nhà máy thép Guang Lian được Bộ Kế hoạch-đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 9/2006, với vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD, khi hoàn thành cho công suất khoảng 5 triệu tấn/năm.

Tuy nhiên, sau 10 năm được cấp phép, tiến độ triển khai dự án vẫn rất chậm, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai nên ngày 25/7/2016, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của dự án này.

KIỀU CHÂU

Tin nóng

Tin mới