Quảng Ninh: 60 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia

Gốc
UBND tỉnh đã có Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 phê duyệt danh mục di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Theo đó, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 626 di tích, lịch sử văn hóa và danh thắng. Trong đó, có 1 Di sản thiên nhiên thế giới (Vịnh Hạ Long); 60 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia; 47 di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh. Trong số các di tích cấp quốc gia, Quảng Ninh có 4 di tích trọng điểm: Khu di tích và danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí), di tích lịch sử Bạch Đằng (Yên Hưng), di tích Lăng mộ các vua Trần (Đông Triều), di tích Thương cảng Vân Đồn (Vân Đồn).

Tin nóng

Tin mới