Quảng Ninh có Bí thư Tỉnh ủy mới

Gốc
Ban chấp hành tỉnh ủy Quảng Ninh đã tiến hành hội nghị bầu chức danh Bí thư tỉnh ủy thay đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy nghỉ hưu theo chế độ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh Báo QN

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc kiện toàn, bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy nghỉ hưu theo chế độ, sáng nay 6/9/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 42, để giới thiệu và bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả đồng chí Nguyễn Xuân Ký đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 với 53/53 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký. Ảnh Báo QN

Phát biểu sau khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trên cương vị công tác mới, sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, nỗ lực hết sức mình; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ trong công tác cán bộ, trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; giữ vững truyền thống đoàn kết, quy tụ sức mạnh tập thể, quyết liệt cùng tập thể lãnh đạo tỉnh nêu cao tinh thần chủ động, tích cực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kế thừa, gìn giữ và phát huy xứng đáng những thành tựu to lớn, toàn diện trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong những năm vừa qua; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký sinh ngày 10/7/1972; quê quán: huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học môi trường; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Xuân Ký từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Móng Cái; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/quang-ninh-co-bi-thu-tinh-uy-moi-d147648.html