Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quảng Ninh: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 120% theo kế hoạch Thủ tướng giao năm 2022

Năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã giải ngân gần 14.987 tỷ đồng, đạt trên 120% kế hoạch pháp lệnh về giải ngân đầu tư công của Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm.

Theo báo cáo tại cuộc họp họp tổng kết công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh mới đây, dự kiến đến hết ngày 31/12/2022, giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh năm 2022 ước đạt gần 14.987 tỷ đồng, đạt 95% tổng kế hoạch vốn điều hành của tỉnh và đạt trên 120% kế hoạch pháp lệnh về giải ngân đầu tư công của Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung đánh giá, phân tích về công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là các nội dung, giải pháp cần thực hiện trong năm 2023; phương án tháo gỡ các khó khăn liên quan đến hồ sơ, thủ tục về lĩnh vực tài nguyên, nguồn vật liệu san lấp, công tác quy hoạch xây dựng …

Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp. (Ảnh: QMG)

Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp. (Ảnh: QMG)

Năm 2023, nguồn vốn đầu tư công kế hoạch của tỉnh là 13.200 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách cấp tỉnh là hơn 8.600 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách cấp huyện và xã. Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành việc phân khai nguồn vốn đối với các địa phương, đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với từng dự án và mốc thời gian hoàn thành đảm bảo nguồn vốn phục vụ chi đầu tư công. Với mục tiêu đầu tư sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, không đầu tư dàn trải, tỉnh xác định chỉ thực hiện khởi công mới dưới 10 công trình từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trong năm 2023.

Đối với kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành 80% vào tháng 9 và 100% vào ngày 31/12/2023. Để hoàn thành mục tiêu này, các địa phương, đơn vị được giao làm chủ đầu tư hoàn thành phân khai kế hoạch vốn các dự án có mục tiêu trước ngày 31/12/2022 theo đúng tinh thần Nghị quyết 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, cũng như nguồn vốn ngân sách cấp huyện phải hoàn thiện phê duyệt đấu thầu trong quý I/2023 và lựa chọn được đơn vị thi công trong quý II. Riêng các dự án từ nguồn ngân sách tỉnh liên quan đến trụ sở công an cấp xã, trường học, phải phê duyệt dự án trong tháng 2/2023 để phê duyệt nguồn vốn vào tháng 3.

Đối với các dự án chuyển tiếp, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung triển khai thi công ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới đảm bảo khối lượng giải ngân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Nguồn vốn ngân sách Trung ương sẽ được ưu tiên đầu tư cho dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến Thị xã Đông Triều (giai đoạn 1); dự án thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Hạ Long; dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển.

Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh sẽ được ưu tiên đầu tư cho 51 công trình, dự án chuyển tiếp, 30 dự án khởi công mới và hỗ trợ các địa phương chưa tự cân đối theo tiêu chí chấm điểm, một số dự án thuộc Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 và những dự án hoàn thành, thanh quyết toán năm 2023.

Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu: Cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 bằng việc đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương; đổi mới cách thức xúc tiến và thu hút đầu tư, tiếp cận nhà đầu tư theo hướng chủ động; đồng thời tăng cường triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Tiến Dũng