Quảng Ninh: Miễn lệ phí cấp “sổ đỏ” cho nông dân

Gốc
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định bãi bỏ quy định về việc thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) và đất sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân ở khu vực nông thôn.

Tin nóng

Tin mới