Vừa qua, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản thông báo về địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Quang Ninh nhan ho so ung cu den het ngay 13/3 - Anh 1

Theo đó, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, tại Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh (cơ quan Thường trực của ủy ban bầu cử tỉnh); Địa chỉ: Tầng 3, Trụ sở liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0333.836.368; 0333.635078; Số fax: 0333.836.911; Email: snv@quangninh.gov.vn.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 17/2/2016 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 13/3/2016. Riêng thứ bảy (ngày 12/3/2016) và chủ nhật (ngày 13/3/2016), Ủy ban bầu cử tỉnh vẫn tiếp nhận hồ sơ ứng cử.

Theo baoquangninh.com.vn