Quảng Ninh phát huy tăng trưởng trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Gốc
(VOV) - Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư kiểm tra đánh giá về chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ chính trị của Quảng Ninh trong những năm qua.

Trong 2 ngày 26 và 27/5, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn công tác Trung ương làm việc tại tỉnh Quảng Ninh nhằm kiểm tra đánh giá về chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm qua. Ông Trương Tấn Sang đánh giá cao những thành tựu của Quảng Ninh trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, triển khai Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Trương Tấn Sang cũng chỉ rõ một số hạn chế của Quảng Ninh như: Quy mô kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh chưa cao, hạ tầng giao thông chưa theo kịp sự phát triển, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Trong thời gian tới, Quảng Ninh cần quán triệt và thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, phấn đấu đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ, tương xứng với vị trí là một cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Ông cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh cần quan tâm đúng mức công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Trong thời gian làm việc tại Quảng Ninh, ông Trương Tấn Sang và đoàn công tác đến thăm Đồn Biên phòng 15, Đồn Biên phòng 3 thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh; thăm hỏi cán bộ và nhân dân các xã Hải Sơn, Bắc Sơn, thành phố Móng Cái; thăm Khu công nghiệp Phương Nam và Nhà máy thiết bị nâng hạ Quang Trung tại thị xã Uông Bí./. PV

Tin nóng

Tin mới