Trong tổng số 17.189 hồ sơ đề nghị cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp mà Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2016 thì Quản Ninh xếp thứ 10/64 tỉnh, thành phố về số văn bằng bảo hộ.

Quang Ninh xep thu 10/64 tinh, thanh pho ve so van bang bao ho - Anh 1

Nhãn hiệu Nấm lim Ba Chẽ và Mật ong Hoành Bồ vừa được
Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ.

Trong số này, tỉnh Quảng Ninh đã nộp 87 hồ sơ đăng ký sở hữu công nghiệp, trong đó có: 2 sáng chế, 2 giải pháp hữu ích, 5 kiểu dáng công nghiệp và 78 nhãn hiệu, đứng thứ 16 trong số các tỉnh/thành phố trong toàn quốc.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng số văn bằng bảo hộ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp là 6.858 văn bằng, trong đó Quảng Ninh được cấp 48 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu; địa phương có số văn bằng được cấp nhiều nhất là TP Hồ Chí Minh với 2.697 văn bằng. Quảng Ninh được xếp thứ 10 trong 64 tỉnh/thành phố trong toàn quốc được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ.

Hồng Ninh