Quảng Trị an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Gốc

Sáng 5/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQ VN tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được quy tập trong mùa khô 2020-2021.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/quang-tri-an-tang-hai-cot-liet-si-hy-sinh-tai-lao-210468.htm