Trong lúc đào móng làm nhà, người dân ở khu phố 7, phường 5, TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện hàng chục quả đạn pháo còn nguyên ngòi nổ dưới lớp đất mỏng.

Hàng chục quả đạn pháo được phát hiện khi người dân đào móng làm nhà.

Nhận được tin báo, Đội rà phá bom mìn MAG Quảng Trị đã triển khai khoanh vùng xử lý. Trong 2 ngày 4.3 và 5.3, đơn vị này đã phát hiện gần 30 quả đạn pháo (130 ly, 105 ly, 155 ly) và đạn cối còn nguyên ngòi nổ.

Cơ quan chức năng vận chuyển số đạn pháo đến bãi nổ tập trung để hủy.

Quá trình thăm dò, Đội rà phá bom mìn còn phát hiện tại khu vực này nhiều địa điểm có đạn pháo với khối lượng lớn.

Hiện đơn vị này đã khoanh vùng, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và tiếp tục triển khai công tác thu gom số đạn pháo còn lại.