Trên chặng đường xây dựng cuộc sống mới ngày hôm nay, việc học tập và làm theo Bác dường như đã thấm nhuần với đồng bào Vân Kiều, Pa Cô.

Quang Tri: Dong bao Van Kieu, Pa Co lam theo loi Bac - Anh 1

Ông Hồ Văn Trị ở khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo là cựu chiến binh, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ.

Trở về sau chiến tranh, ông là tấm gương điển hình trong công tác vận động nhân dân khóm, bản “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh”. Học và làm theo Bác đã thấm nhuần trong từng việc làm, hành động của người Cựu chiến binh này.

Năm 2015, khi thấy con em trong khóm không có lớp mẫu giáo để học, ông Hồ Văn Trị tự nguyện hiến 150m 2 đất ngay mặt đườngđể xây trường cho các cháu.

Bây giờ, mỗi lúc có thời gian rảnh rỗi, người cựu chiến binh này lại đến lớp, người Cựu chiến binh này lại đến trường mầm non, cùng các chia sẻ niềm vui được đến lớp với các cháu nhỏ nơi đây.

Tại thị trấn Lao Bảo, tỷ lệ đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô chiếm 14% dân số, thuộc các khóm Ka Tăng, Khe Đá và Ka Túp...

Từ khi cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được phát động, hình ảnh và cách sống của Bác luôn hiện hữu trong đời sống của người dân ở đây.

Có Đảng, có Bác, có chính sách định canh định cư, người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô dần xóa bỏ cách canh tác lạc hậu, áp dụng khoa học, lỹ thuật xây dựng cuộc sống mới..

Đến nay, trong vùng đồng bào dân tộc ít người của thị trấn Lao Bảo, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể, tỷ lệ xóa mù chữ đạt 65%.

Đồng bào Vân Kiều, Pa Cô tại huyện Hướng Hóa hôm nay tự hào vì được mang họ Hồ của Bác.Trong mỗi người con dân tộc Vân Kiều, Pa Cô hôm nay, Bác luôn là niềm tin, niềm tự hào và tôn kính.

Nhớ ơn Bác, họ một lòng theo Đảng, theo Bác không nghe lời kẻ xấu, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn đoàn kết, yêu thương đùm bọc nhau, tích cực lao động sản xuất, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Anh Tuấn