Quảng Trị: Hơn 2,7 triệu USD cung cấp nước sạch và nhà vệ sinh cho dân nghèo đô thị

Gốc
NDĐT- Ngày 1-3, ông Mai Văn Tự, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Quảng Trị cho biết: Dự án Cung cấp các dịch vụ vệ sinh cấp cộng đồng cho dân nghèo đô thị ở thị xã Quảng Trị và thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) do Tổ chức Định cư con người của Liên hợp quốc (UN-HABITAT) tài trợ giai đoạn hai có tổng mức đầu tư là 2.721.050 USD (trong đó UN-HABITAT tài trợ không hoàn lại 2.176.300 USD, vốn đối ứng của địa phương và Công ty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Quảng Trị là 349.100 USD, người dân hưởng lợi đóng góp 21.400 USD).

Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Quảng Trị đang triển khai mở rộng vùng dự án gồm thành phố Đông Hà, huyện Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị, thị trấn Cửa Việt và các xã lân cận, với mục tiêu 6.596 hộ gia đình được sử dụng nước sạch và 17.000 hộ gia đình được sử dụng nhà vệ sinh phù hợp. Theo kế hoạch Dự án sẽ triển khai trong 2 năm (2010-2011). Trong giai đoạn 1, Dự án Cung cấp các dịch vụ vệ sinh cấp cộng đồng cho dân nghèo đô thị được triển khai ở thành phố Đông Hà và thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), với tổng mức đầu tư 824.000 USD (trong đó UN-HABITAT tài trợ không hoàn lại 402.000 USD, Công ty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Quảng Trị và người dân đóng góp 422.000 USD). Năm 2009, Công ty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Quảng Trị đã tiến hành thi công hoàn thành lắp đặt tuyến ống cấp nước cho hơn 1.200 hộ nghèo và cận nghèo tại phường Đông Thanh, Đông Lương, Phường 3, Phường 4 (thành phố Đông Hà), bản Pa Nho và Ka Tăng (huyện Hướng Hóa). NGUYỄN VĂN HAI

Tin nóng

Tin mới