Quảng Trị- Kết nối sản phẩm địa phương vào siêu thị

Gốc
Hôm nay, 15/11/2017, Sở Công Thương Quảng Trị tổ chức Hội nghị đánh giá, nhân rộng mô hình Điểm bán hàng Việt Nam và kết nối sản phẩm địa phương vào hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghi

Hội nghị là dịp cơ quan chức năng Quảng Trị đánh giá hiệu qua mô hình, góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng, thương hiệu và tính cạnh tranh của sản phẩm địa phương; Phát huy vai trò của các cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp (bao gồm cả cơ sở và hợp tác xã) trong việc kết nối cung cầu, phát triển thị trường trong nước, đưa hàng hóa Việt Nam, sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng.

Được biết, ngành Công Thương Quảng Trị đã xây dựng, tổ chức thực hiện từ tháng 4/2017 nhằm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng mô hình Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong năm của ngành.

Thăng Long