Quảng Trị: Khởi công xây dựng hồ chứa nước Đá Mài - Tân Kim

Gốc
NDĐT- Sáng nay, 26-3, tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình hồ chứa nước Đá Mài - Tân Kim, có vốn đầu tư hơn 189 tỷ đồng.

Công trình có diện tích lưu vực rộng 17,5 km2, trong đó hồ Đá Mài 10 km2, hồ Tân Kim 7,5 km2; dung tích thiết kế 14,44 triệu m3. Hai hồ chứa Đá Mài - Tân Kim tạo thành hệ thống thủy lợi cung cấp nước tưới cho 1.310 ha lúa và màu trên địa bàn huyện Cam Lộ; tạo nguồn nước sinh hoạt cho vùng hưởng lợi phía bắc sông Hiếu gồm các xã Cam Tuyền, Cam Thủy, Cam Thanh, Cam Hiếu (Cam Lộ) và phường Đông Thanh (thành phố Đông Hà). Ngoài ra, công trình còn góp phần nâng cao mực nước ngầm, tạo điều kiện cho nhân dân đào giếng lấy nước phục vụ đời sống, tạo cảnh quan môi trường sinh thái và nuôi trồng thủy sản.

Tin nóng

Tin mới