Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quảng Trị: Khởi động dự án phát triển HTX nông nghiệp

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
Gốc

Dự án "Hỗ trợ HTX nông nghiệp phát triển dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và kinh doanh nông sản thông qua áp dụng chuỗi giá trị" tại Quảng Trị do tổ chức Agriterra tài trợ có các mục tiêu: Hỗ trợ các HTX trong việc xác định những kìm hãm của mình bằng việc sử dụng các công cụ phân tích và phát triển chuỗi giá trị; Khuyến khích việc áp dụng những kỹ thuật mới vào sản xuất được xác định thông qua phân tích chuỗi giá trị; Nâng cao năng lực quản lý kinh doanh cho các HTX nông thôn thông qua việc đào tạo quản lý kinh doanh trong chuỗi giá trị được lựa chọn; Thu hút các nhà cung cấp dịch vụ phát triển các sản phẩm mới được thiết kế...

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18737