QUẢNG TRỊ: LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM CỦA CỬ TRI

Gốc
Tại khu phố 5, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ông Hà Sỹ Đồng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị khóa 14 là người tiếp tục ứng cử ĐBQH khóa XV và một số đại biểu khác ứng cử HĐND các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2021/4/quang-trilay-y-kien-nhan-xet-va-tin-nhiem-cua-cu-tri-/552424