- Ngày 18/4, ông Nguyễn Thế Hải- Hạt Phó hạt Kiểm lâm Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, qua khảo sát tại khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đã phát hiện được rất nhiều cây Song bột (tên khoa học là Calamus poilanei Conrard), loại cây được ghi trong Sách đỏ Việt Nam.

Song bột là một loài thuộc họ cây mây, thân cây này có màu trắng, đẹp, dẻo, dễ uốn và dễ gia công, có thể dùng làm bàn, ghế, hàng mỹ nghệ xuất khẩu và rất được thị trường thế giới ưa chuộng. Vùng phân bố đặc hữu của loại cây này ở Việt Nam trước đây mới chỉ tìm thấy ở Nghệ An, Phú Yên. Do đặc điểm sinh trưởng của giống cây này rất đặc biệt, một hạt chỉ lên một cây, cây trưởng thành không đẻ chồi, đẻ nhánh nên khi khai thác mà không chừa lại vùng cây giống để ra trái, tái tạo cây con thì dễ bị tuyệt chủng. Trong thời gian qua, đây là loại cây đang bị đe dọa tuyệt chủng (mức độ bậc K) do bị săn lùng ráo riết. Hiện tại, Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa đang khoanh vùng, lập kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ loại cây này. T.H