Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quảng Trị quyết định hủy bỏ nhiều hồ sơ quy hoạch xây dựng

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định hủy bỏ các hồ sơ quy hoạch xây dựng 3 khu du lịch nghỉ dưỡng dọc tuyến ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt do UBND tỉnh ban hành, vì các quy hoạch này không triển khai thực hiện và không có tính khả thi.

Các hồ sơ quy hoạch xây dựng bị hủy bỏ bao gồm: Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ - du lịch Resort Cửa Tùng thuộc Khu dịch vụ - du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt, diện tích 14 ha được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 22/11/2007.

 UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định hủy bỏ hồ sơ quy hoạch xây dựng của 3 khu du lịch, nghỉ dưỡng dọc tuyến ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định hủy bỏ hồ sơ quy hoạch xây dựng của 3 khu du lịch, nghỉ dưỡng dọc tuyến ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt.

Ngoài ra còn Quy hoạch chi tiết Khu khách sạn nghỉ dưỡng Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Khu dịch vụ - du lịch tổng hợp Thủy Bạn thuộc Khu dịch vụ - du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt, diện tích 23,1ha được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 9/9/2008;

Quy hoạch chi tiết khu dịch vụ - du lịch tổng hợp Gio Hải 1 thuộc Khu dịch vụ - du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt diện tích 20 ha được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 31/5/2010.

Lý do được UBND tỉnh đưa ra là các quy hoạch không triển khai thực hiện và không có tính khả thi.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã có chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương trong tỉnh về việc khắc phục tình trạng "quy hoạch treo" và "dự án treo" trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch, nhất là các dự án có sử dụng đất; căn cứ vào nhu cầu xã hội, yêu cầu phát triển của địa phương để lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng; đẩy mạnh thu hút lựa chọn doanh nghiệp có tiềm lực khả thi đầu tư vào vùng, lĩnh vực đã được quy hoạch nhằm khắc phục tình trạng "quy hoạch treo", "dự án treo"...

Đặc biệt giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát quy hoạch do UBND tỉnh ban hành, tham mưu UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi...

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trong vấn đề quản lý sử dụng đất, quản lý quy hoạch hiện nay còn nhiều bất cập và đặc biệt là các dự án được cấp phép nhiều năm không triển khai, bị chững lại. Vừa qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo. Sắp tới, với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thấy rằng, việc này phải rà soát để có thể điều chỉnh hoặc là rút các quyết định cấp chủ trương đầu tư của các nhà đầu tư không tâm huyết, không hiệu quả”.

Bích Thảo