GD&TĐ - Sở GD&ĐT vừa có thông báo về việc xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2015.

Quang Tri thong bao tuyen giao vien - Anh 1

Số lượng tuyển là 30 người, trong đó có 8 giáo viên (Kỹ thuật Công nghiệp - 2, Hóa học - 1, Tin học - 2, Thể dục-Quốc phòng - 3);

Tuyển mới nhân viên 22 người, gồm: Thiết bị (10 chỉ tiêu), Giáo vụ (6 chỉ tiêu), Kỹ thuật viên CNTT (6 chỉ tiêu).

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và các điều kiện: Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có hộ khẩu thường trú hoặc có vợ (chồng) có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị tối thiểu là 3 năm.

Yêu cầu vị trí giáo viên các trường THPT cần tốt nghiệp ĐH trở lên, hệ đào tạo chính quy, ngành sư phạm. Nhân viên các trường THPT và PTDTNT tỉnh, yêu cầu tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Thiết bị hoặc ĐH trở lên chuyên ngành sư phạm Vật lý, Hóa học, Sinh học;

Vị trí Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin, yêu cầu tốt nghiệp ĐH trở lên hệ chính quy, chuyên ngành Tin học hoặc Công nghệ Thông tin.

Với vị trí nhân viên trường PTDTNT huyện, yêu cầu nhân viên thiết bị phải tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Thiết bị hoặc CĐ trở lên chuyên ngành sư phạm Vật lý, Hóa học, Sinh học; kỹ thuật viên Công nghệ thông tin, yêu cầu tốt nghiệp ĐH trở lên hệ chính quy, chuyên ngành Tin học hoặc Công nghệ Thông tin.

Tuyển nhân viên giáo vụ cho tất cả loại hình trường: Yêu cầu tốt nghiệp ĐH trở lên, hệ chính quy chuyên ngành sư phạm ở các bộ môn văn hóa và tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Quản trị văn phòng.

Phương thức xét tuyển thông qua: Xét kết quả học tập ( Điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển); kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Không kiểm tra, sát hạch các kiến thức về trình độ hiểu biết chung.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/2/2016 đến hết ngày 24/2/2016.