(Vitinfo)- Đến “vựa quất” Văn Giang – Hưng Yên vào thời điểm này không khí Tết đã tràn ngập trên cánh đồng quất, trên là trời dưới là quất – một màu vàng đỏ rực thật hấp dẫn.