Ngày 01/03, Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo đã có quyết định chấp thuận cho CTCP Que hàn điện Việt Đức được niêm yết hơn 2.7 triệu cổ phiếu.

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: QHD - Số lượng chứng khoán niêm yết: 2,742,270 cp - Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 27,422,700,000 đồng.