(ĐTCK-online) CTCP Quê hương Liberty vừa thông báo phát hành 1,19 triệu trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Cụ thể, Công ty sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu 320.000 trái phiếu theo tỷ lệ 100:1, với giá 200.000 đồng/trái phiếu; chào bán 870.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá 300.000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu có thời hạn 30 tháng, với lãi suất 0%/năm. Ngày phát hành trái phiếu là ngày 25/6/2010 và ngày chuyển đổi thành cổ phiếu là 26/12/2012 với tỷ lệ chuyển đổi là 1:10. Số tiền thu được từ đợt chào bán này là 325 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng để thực hiện dự án xây dựng Khách sạn Metropole. Theo thông báo, danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16:30 ngày 26/5 sẽ được quyền mua trái phiếu chuyển đổi. Công ty hiện có vốn điều lệ 320 tỷ đồng, có trụ sở tại 63-65 Hàm Nghi, quận 1, TP. HCM, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn, nhà hàng.