Đối với bất kỳ người Việt xa xứ nào, cội nguồn luôn là hai tiếng thiêng liêng, nhất là những ngày Xuân, được trở lại, được hướng về nơi chôn nhau cắt rốn. Cầu truyền hình quốc tế “Xuân quê hương 2009” đã chuyển tải những cảm xúc đó