TIN LIÊN QUAN Độc đáo lúa xuân bón phân dúi ở Quế Phong Rau sạch Quế Sơn Nông thôn mới ở Quế Sơn Quế Phong: Các thôn, bản đẩy mạnh xây dựng NTM Diễn Kỷ (Diễn Châu) huy động 223 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới Hùng Thành (Yên Thành): Huy động 172,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - 640.659 triệu đồng là nguồn vốn huyện Quế Phong đã huy động được trong 5 năm qua để đầu tư vào các công trình phục vụ cho mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Que Phong huy dong hon 640 ty dong xay dung NTM - Anh 1

Người dân đồng tình cao, tự giải tỏa, mở rộng lòng đường nông thôn theo tiêu chí NTM ở xã Mường Nọc.

Trong nguồn vốn đó: Ngân sách Trung ương 26.170 triệu đồng, ngân sách địa phương 10.814 triệu đồng; vốn lồng ghép 129.000 triệu đồng; vốn tín dụng: 389.000 triệu đồng, vốn doanh nghiệp: 4.260 triệu đồng, dân đóng góp (tiền mặt, hiến đất, ngày công, vật tư khác): 80.114,7 triệu đồng, vốn khác: 1.300 triệu đồng.

Que Phong huy dong hon 640 ty dong xay dung NTM - Anh 2

Nhờ chính sách hỗ trợ xi măng của nhà nước, cùng với sự đóng góp tiền, công của người dân, nhiều con đường nội bản ở xã Châu Kim được đổ bê tông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Từ nguồn huy động, Quế Phong xây dựng được 101,2 km đường giao thông nội thôn, nội đồng; bê tông hóa được 47 km tuyến kênh mương, đập thủy lợi; xây dưng mới, nâng cấp, sửa chữa lớp học, nhà đa chức năng các trường Mần non, Tiểu học và Trung học cơ sở; 4 Trạm y tế; xây dựng mới được 30 nhà văn hóa cộng đồng các thôn bản. Ngoài ra huyện còn xây dựng mới và sửa chữa một số công trình bằng các nguồn vốn lồng ghép.

Xuân Hoàng