Đường 145 tại ấp Phước Lai, phường Long Trường, quận 9 - TPHCM sau khi mở rộng còn một loạt trụ điện bị bỏ quên, án ngữ giữa đường lâu nay.