Qui định mức phí hợp đồng chuyển giao công nghệ

Gốc
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Ngày 15/10, Theo đó, mức thu phí được tính đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ đăng ký lần đầu, phí thẩm định được tính theo tỷ lệ 0,1% trên tổng giá trị hợp đồng, nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng và tối thiểu không dưới 3 triệu đồng. Đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung, phí thẩm định được tính bằng 0,1% trên tổng giá trị của hợp đồng sửa đổi, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng và tối thiểu không dưới 2 triệu đồng. Riêng những hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, mức thu phí thẩm định cấp phép sơ bộ là 10 triệu đồng; phí cấp giấy phép bằng 0,1% trên tổng giá trị hợp đồng, nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng và tối thiểu không dưới 3 triệu đồng. Đối tượng thu là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký./. (TTXVN/Vietnam+)

Tin nóng

Tin mới